ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. A Tájékoztató célja, hatálya 

1.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az „Anyaélesztő” elnevezésű honlapon (www.anyaeleszto.hu, a továbbiakban: „Honlap”), a hozzá kapcsolódó aloldalakon (www.kismamamasszazs-kupon.anyaeleszto.hu) és FB oldalon (www.facebook.com/ anyaeleszto) kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet az oldal tulajdonosa és üzemeltetője, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató) magára nézve kötelező erővel ismer el.  

1.2. A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az egyéb jogszabályokban foglalt adatvédelmi rendelkezéseinek való megfelelést biztosítja. 

1.3. Adatkezelő elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek személyes adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

 1. Adatkezelő 

Szántó Natália e.v. 

cím: 1163 Budapest, Őrmester utca 27. 

e-mail cím: nati@anyaeleszto.hu 

telefon: +36 30 324 9599 

III. Fogalom meghatározások 

3.1. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások  

3.2. Ügyfél vagy Érintett: az a természetes személy, aki a Honlapot látogatja, a Szolgáltatónak elektronikus levelet küld, a Szolgáltató online időpont-foglaló rendszerét használja, bármely Szolgáltatásra regisztrál, vagy bármely Szolgáltatást igénybe vesz, továbbá, aki Szolgáltatás igénybevételét kezdeményezi és ennek keretében a Szolgáltató részére személyes adatát megadja. 

 1. A kezelt Személyes adatok köre, célja, adatkezelés időtartama 4.1. E-mail küldés 

Amennyiben az Ügyfél az Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti az Ügyfél e-mail címét, és azt a megkeresés megválaszoláshoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli – legfeljebb az e-mail kézbesítésétől számított 3 hónapig – ezt követően minden rendszeréből törli. Az Ügyfél a hozzájárulását az e-mail elküldésével megadja a Szolgáltatónak. 

4.2. Kapcsolatfelvételi űrlap 

A Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével az Ügyfél megadja nevét, e mail címét és telefonszámát, abból a célból, hogy kapcsolatot kezdeményezzen az Adatkezelővel. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag az Ügyfél megkeresése céljából, az ahhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli – legfeljebb a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésétől számított 3 hónapig – ezt követően minden rendszeréből törli. 

4.3. Online bejelentkezés 

Az Ügyfélnek lehetősége van a Honlapon keresztül időpontot foglalni, neve, e-mail címe és telefonszáma megadásával. Az Adatkezelő az így megadott személyes időpontokat a lefoglalt időpontig kezeli, ezt követően törli. 

4.4. Cookie-k 

A Honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot (ún. „sütit” vagy „cookie”-t) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ügyfél aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének és a személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t az Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A cookie-k engedélyezésével az Ügyfél hozzájárulását adja a vonatkozó adatkezelésre. 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Honlapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k 

 • Google Analytics: A Honlap alkalmazza a Google Analytics mint külső szolgáltató sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával, anonimizált (nem beazonosítható a személy, IP cím, pontos hely) információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a Honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig az Ügyfél számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 
 • Facebook remarketing pixel: A Honlap alkalmazza a Facebook, mint külső szolgáltató sütijeit is. A Facebook cookie-k lehetővé teszik, hogy hirdetéseket jelenítsen meg olyan személyeknek, akik előzőleg felkeresték a Honlapot, vásároltak az oldalon vagy használták az alkalmazásait, továbbá elősegíti az ilyen tevékenység alapján a termékek és szolgáltatások ajánlását, továbbá a hirdetések analitikájának elemzését.  

4.5. Hírlevél feliratkozás 

A hírlevélre feliratkozást az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson nyugvó hozzájárulásán alapul. A hírlevél feliratkozáshoz az Ügyfél vezetéknevének, keresztnevének és e-mail címének megadása szükséges. Az Ügyfél a hírlevélről bármikor leiratkozhat, ez esetben adatai törlésre kerülnek.  

4.6. Facebook oldal, Facebook csoport 

A Szolgáltató Facebook-oldalt és csoportot is üzemeltet tevékenységének népszerűsítése céljából. Ezeken a közöségi média felületeken az érintettek önkéntes alapon, saját elhatározásukból megoszthatnak személyes adatokat (pl. név, fénykép stb.) a Szolgáltatóval és a többi felhasználóval. A Facebookon regisztrált látogatók tevékenységét (pl. megosztás, oldal kedvelése) a Facebook követheti. A Szolgáltatónak nincs befolyása a Facebook adatkezelésére, a Facebook önálló adatkezelőnek minősül, adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: https://www.facebook.com/ about/privacy. 

A Facebook felületein a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Facebook oldal és csoport felhasználási feltételeit sértő tartalmakat moderálja, törölje és a szabályokat megszegő személyeket a felületekről kitiltsa. 

4.7. Regisztrációs lap kitöltése 

Az Ügyfél a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele előtt, egészségügyi állapotának kockázatainak felmérése, az ellenjavallatok és javallatok megismerése, sérülések elkerülése céljából egy regisztrációs lapot tölt ki, amelyen meg kell adnia nevét, e-mail címét, valamint az életmódjára, egészségi állapotára, fennálló, krónikus betegségeire, allergiájára, gyógyszerszedésére vonatkozó adatokat. A regisztrációs lapot és az azon szereplő személyes adatokat – különleges adatokat – az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig vagy az Ügyfél által utoljára igénybe vett Szolgáltatástól számított 6 hónapig kezeli, ezt követően a Szolgáltató a rendszereiből törli.  

4.8. Fotók, videók 

Az Ügyfél előzetes hozzájárulása alapján az Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése céljából fényképet, videót tölthet fel az Ügyfélről a Honlapjára, FB oldalára. A fényképen, videón az Ügyfél képmása, hangja személyes adatnak minősül. A fotókat, videókat az Adatkezelő az Ügyfél által megadott hozzájárulás alapján és annak időtartama alatt kezeli, amennyiben az Ügyfél hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő a fotót, videót eltávolítja a felületeiről és törli.  

4.9. Számviteli bizonylat kiállítása, könyvelés 

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan számla kiállítása céljából kezeli az Ügyfél nevét, lakcímét, adószámát. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az Adatkezelő a bizonylatokat 8 évig megőrzi. 

 1. Az Adatkezelés jogalapja  

5.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja és jogalapja:  

 1. a) az érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6.cikk (1) a) kezeli 

 az e-mailben küldött 

 a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott 

 hírlevél feliratkozás során megadott 

 Facebook felületein megadott 

 regisztrációs lapon megadott 

 cookie-k alkalmazása során kezelt 

személyes adatokat, 

 honlapon, Facebook felületeken közzétett fotókat, videókat. 

az érintett kifejezett hozzájárulása alapján (GDPR 9.cikk (2) a) 

 a regisztrációs lapon megadott különleges adatokat (egészségügyi adatokat) 

 1. b) jogi kötelezettség teljesítése érdekében (GDPR 6.cikk (1) c) – Számviteli tv. kezeli 

 a számviteli bizonylat kiállításához, könyveléshez szükséges személyes adatokat 

5.2. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. 

 1. Az Adatkezelés elvei, módja 

6.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.  

6.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő célhoz kötötten használja fel.  

6.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.  

6.4. Adatkezelőnek a megadott Személyes adatokat nem áll módjában ellenőrizni. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.  

6.5. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja, nem továbbítja.  

6.6. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.  

6.7. Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  

6.8. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.  

VII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja  

7.1. Tájékoztatás, hozzáférési jog 

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.  

Az Érintett személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő nati@anyaeleszto.hu e-mail címére küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható.  

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a személyes adatokat.  

7.2. Helyesbítéshez való jog 

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását vagy a hiányos Személyes adatok kiegészítését.  

7.3. Törléshez való jog 

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.  

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, továbbá (iiii)közérdekű archiválás, tudományos, történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges.  

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.  

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Érintett személyes adatait törli.  

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.  

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.  

Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  

7.5. Adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az által rendelkezésére bocsátott és a automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.  

7.6. Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) 

ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.  

VII. Adatfeldolgozás és külső szolgáltatók 

8.1. Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszik igénybe.  

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.  

8.2. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. 

A Külső szolgáltatók az Adatkezelőtől függetlenül kezelhetik a Felhasználó vagy érintett harmadik személy személyes adatait és a rendszereikben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó vagy az érintett harmadik személy által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók adatkezelési szabályozása tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.3. Adatkezelő adatfeldolgozói és külső szolgáltatói az alábbiak: 

Cégnév Elérhetőség Tevékenység 

Google LLc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. 

USA. 

Mailchimp The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE 

Suite 5000 

Atlanta, GA 30308 USA 

Facebook 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 

Google Analytics szolgáltatás  hírlevél küldés  

Facebook üzemeltető  

Ireland Ltd. Ireland 

Sybell 

Informatikai Kft. 

Billingo 

Technologies Zrt. 

Reservio 

s.r.o. 

1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206. 

1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet 

Hlinky 995/70, Staré Brno,  603 00 Brno,  

Csehország 

Tárhely szolgáltató  

Online számlázó rendszer  Online időpont foglaló rendszer 

Somogyi Szilvia ev. 

4262 Nyíracsád, Nyíl utca 13. Marketing szolgáltató 

VIII. Adattovábbítás lehetősége 

9.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles az általa kezelt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amennyiben a személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Az ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő felelőssége kizárt.  

9.2. Az Adatkezelő a fentieken túlmenően harmadik személyek részére az Érintett Személyes adatait nem továbbítja.  

 1. Információbiztonság 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
 • változatlansága igazolható (adatintegritás); 
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. 

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi: 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét 
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.  

 1. Egyéb rendelkezések 

12.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő a nati@anyaeleszto.hu e-mail címen elérhető. 

12.2. Bármely érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával közvetlenül a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

telefon: +36-1-391-1400;  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;  

honlap: www.naih.hu 

fordulhat.  

12.3. Bármely érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek.  

Budapest, 2020.10.01.